BTL

DE BOND TEGEN LEENWOORDEN

Waarom BTL?
Woordenboek
Webschakels
Stuur ons netpost

Het BTL vertaalwoordenboek
De boekstaaf X


xanthofyl (o.) [gevormd van Grieks xanthos (grijsbruin, blond) + phullon], 1 bladgeel [vergelijk chlorofyl].

xenofiel (bn.) [gevormd van Grieks xenos (vreemdeling) + philos (vriend van)], 1 vreemdminnend.

xenofilie (v.) [gevormd van Grieks xenos (vreemdeling) + philos (vriend van)], 1 vreemdmin.

xenofobie (v.) [gevormd van Grieks xenos (vreemdeling, vreemd) + phobos (vlucht, vrees)], 1 vreemdvrees.

xenofobisch (bn.), 1 vreemdvrezend.

xenofoob (m.; xenofoben), 1 vreemdelingenhater, vreemdhater, vreemdvrezer.

xenon (o.), zie het onderwerpblad scheikunde.

xylofoon (m.; xylofonen) [gevormd van Grieks xulon (hout) + phoonè (geluid, stem)], 1 houtgalmbord.

xylose (v.) [gevormd van Grieks xulon (hout) + het tweede lid van glucose], 1 houtsuiker.

Terug naar BTL Thuisblad Terug naar Inhoudsopgave