BTL

DE BOND TEGEN LEENWOORDEN

Waarom BTL?
Woordenboek
Webschakels
Stuur ons netpost

Het BTL vertaalwoordenboek
De boekstaaf W


wagon (m.; -s) [Engels <Nederlands wagen], 1 rijtuig, spoorrijtuig.

wagon-lit (m.; wagons-lits) [Frans, een vertaling van het Engelse sleeping-car, terwijl het woord wagon <Engels wagon <Nederlands wagen], 1 slaapwagen, slaaprijtuig.

walkman (m.; -s of walkmen) [Engels], 1 muziekmaat, klankmaat (m.).

wals (v.; -en) [<Hoogduits Walze, van het werkwoord walzen (rollen, draaien)], 1 pletwals  »  welter [reeds bestaand woord, van het verouderde Nederlandse werkwoord ‘welten’, gelijk aan het Duitse walzen].

WAP- (voorvoegsel) [Engels, letterwoord van Wireless Application Protocol], 1 belweb-.

WAP-telefoon (m.), 1 webbeller.

waterproof (bn.) [Engels], 1 waterdicht, watervast.

website (v.; -s) [<Engels web-site], 1 webstek, webblad.

weekend (o.; -s) [<Engels week-end], 1 weekeinde, naweek.

wolfraam, wolfram (o.), zie het onderwerpblad scheikunde.

Terug naar BTL Thuisblad Terug naar Inhoudsopgave