BTL

DE BOND TEGEN LEENWOORDEN

Waarom BTL?
Woordenboek
Webschakels
Stuur ons netpost

Het BTL vertaalwoordenboek
De boekstaaf Q


quarantaine (v.; -s) [Frans, letterlijk ‘veertig’ (dagen), naar de tijd dat schepen na aankomst in afzondering werden gehouden om besmetting te voorkomen], 1 smetschut.

quark (m.; -s) [uit de zinsnede „three quarks for Muster Mark” in Finnegan’s Wake van James Joyce], 1 oerkorrel.

Quartair (o.) [<Frans quartenaire], 1 Vierde Tijdperk.

quotiënt (o.; -en) [<Frans quotient <Latijn quotiens (hoe vaak?)], 1 werf [door Simon Stevin bedacht woord, van werf (keer, maal), zoals in driewerf, vijfwerf enzovoort].

Terug naar BTL Thuisblad Terug naar Inhoudsopgave