BTL

DE BOND TEGEN LEENWOORDEN

Waarom BTL?
Woordenboek
Webschakels
Stuur ons netpost

Het BTL vertaalwoordenboek
De boekstaaf J


jak (m.; -s) [Tibetaans], 1 bepaald rund  »  knoros, bromrund.

jam (m. & v.) [Engels, van jam (samendrukken)], 1 smeerooft.

januari (m.; geen meervoud) [<Latijn Mensis Ianuarius, maand van Janus, god van deuren], 1 louwmaand.

japanologie (v.), 1 japankunde.

japanologisch (bn.), 1 japankundig.

japanoloog (m.; japanologen), 1 japankundige.

jenever (m.; -s) [<Frans geneivre (jeneverbes)], 1 bepaalde wijn bereid met jeneverbessen  »  wachtelwijn, wakelwijn [wachtel en wakel (beide m.; -s) zijn gewestelijke woorden voor jeneverbes].

jetlag (m.; -s) [Engels], 1 vliegkater, straalziekte.

jihad (m.; -s) [Arabisch (strijd)], 1 heilige oorlog in de islam  »  wijwijg [van wij- (heilig, gewijd) + wijg (Middelnederlands voor strijd, oorlog)].

jodium, jood (o.), zie het onderwerpblad scheikunde.

jojo (m.; -'s) [<Frans joujou], 1 klimtol.

journaal (o.; journalen) [<Frans journal], 1 dagboek; 2 uitzending van nieuwsberichten  »  dagmare [mare = bericht, boodschap].

journalist (m.; -en) [<Frans journaliste, van journal], 1 dagbladschrijver, verslaggever, nieuwsgaarder.

joystick (m.; -s) [Engels], 1 stuurknuppel, speelpook.

juni (m.; geen meervoud) [<Latijn Mensis Iunius, maand van Iuno], 1 zomermaand.

junta (v.; -'s) [Spaans], 1 militaire regering  »  krijgsbewind, heerbewind [heer (o.) = leger, krijgsmacht].

juli (m.; geen meervoud) [<Latijn Mensis Iulius, maand van Julius (Caesar)], 1 hooimaand.

juridisch (bn.) [<Frans juridique], 1 rechtelijk, rechtskundig.

jurisdictie (v.) [<Latijn iurisdictio], 1 gerechtelijke bevoegdheid, gebied waarin rechters bevoegdheid hebben  »  rechtsbereik.

jurisprudentie (v.) [<Latijn iurisprudentia], 1 geschiedrecht.

jurist (m.; -en), 1 rechtsgeleerde, wetweter.

justitie (v.; geen meervoud) [<Frans justice], 1 recht, rechtswezen, rechtspraak.

justitieel (bn.), 1 rechterlijk, gerechtelijk.

jute (v.) [Engels <Bengali joto], 1 bastvezels van de juteplant of de daarvan gemaakte stof  »  bastvezel, bastdoek.

juweel (o.; juwelen) [<Frans jouel], 1 gesmede (o., alleen als verzamelwoord gebruikt) [Oudnederlands gismithi, vergelijk Duits Geschmeide].

Terug naar BTL Thuisblad Terug naar Inhoudsopgave